خدمات

ادامه مطلب
بالابر<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-36977d9ce33a1'
             data-rating='5'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='4629'
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>5 (17)</span>

بالابر
5 (17)

بالابر هیدرولیکی اطلاعات بیشتر بالابر خودرو بر اطلاعات بیشتر بالابر نفربر متحرک هیدرولیکی اطلاعات بیشتر بالابر هیدرولیکی ...
ادامه مطلب
استاکر<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-713d9377fc63d'
             data-rating='5'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='3516'
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>5 (36)</span>

استاکر
5 (36)

استاکر در این مقاله توضیح جامعی از استاکر را ارائه داده‌ایم، امیدواریم با مطالعه این پست به اطلاعات ...
ادامه مطلب
بشکه بر<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-ec6e7333d3713'
             data-rating='5'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='3312'
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>5 (2)</span>

بشکه بر
5 (2)

بشکه گیر دارای تجهیزاتی همچون چرخ برای بارگیری بشکه و لبه گیر می‌باشد که بسیار راحت به دستگاه لیفتراک وصل می‌گردد و با توجه به توان بشکه‌بر بین 1 تا 12 بشکه را می‌توان حرکت و جابجا نمایند.

×