بالابر

ادامه مطلب
بالابر<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-9132dfd1c2b6a'
             data-rating='5'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='4629'
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>5 (7)</span>

بالابر
5 (7)

تعریف بالابر بالابر به دستگاهی گفته می‌شود که جهت بالا و پایین آوردن جسم، تجهیزات، ماشین‌آلات، خودروها و ...
×