آرتا بالابر

فاکتور هامشخصات
طول115سانتی متر
عرض55سانتی متر
ضخامت ورق6میلی متر
ضخامت شافت45میلی متر
چرخ چدنی 5تن
قطر چرخ عقب 20سانتی متر
قطر چرخ جلو 8سانتی متر
رنگاستاتیک دوپوششه
وزن200کیلوگرم

×